Terveydellisen merkityksen ja työkykymerkityksen arviointi -verkkovalmennus

Terveydellisen merkityksen ja työkykymerkityksen arviointi -verkkovalmennus

Hinta €172,36 Ale

Tämän verkkovalmennuksen avulla nostat terveys- ja työkykymerkityksen arviointiin liittyvän osaamisesi uudelle tasolle.

Verkkovalmennuksen pääteemoja ovat työterveysyhteistyö, moniammatillinen työtapa, työpaikkaselvityksen suunnittelu, työkykyyn ja terveyteen vaikuttavien fysikaalisten, kemiallisten, biologisten, fyysisten ja psykososiaalisten tekijöiden terveydellisen merkityksen arviointi. Käytännön esimerkit ja verkkovalmennuksen tehtävät auttavat siirtämään opittua käytäntöön. Esimerkkitapausten avulla pääset arvioimaan työpaikalla havaittujen tekijöiden merkitystä työntekijöiden terveydelle ja työkyvylle.

Verkkovalmennuksen moduulit:
1. Onnistunut arviointi
2. Psykososiaaliset tekijät
3. Fysikaaliset tekijät
4. Kemialliset ja biologiset tekijät
5. Fyysiset tekijät