Di-isosyanaattien turvallinen käyttö -verkkovalmennus

Di-isosyanaattien turvallinen käyttö -verkkovalmennus

Hinta €73,16 Ale

Di-isosyanaattien koulutusvaatimus pyrkii estämään työperäisiä allergioita jaa astmoja. Elokuussa 2023 voimaan tulleen vaatimuksen mukaan kaikkien di-isosyanaatteja työssään käyttävien ja käyttöä valvovien tulee opiskella niiden käsittelyn turvallisia työtapoja. Työterveyslaitoksen verkkovalmennus on sovitettu Suomen oloihin, ja sen laatimisessa on hyödynnetty työhygieenisiin ja kliinisiin tutkimuksiin pohjaavaa asiantuntemustamme di-isosyanaateille altistumisesta ja riskinhallinnasta eri toimialoilla.

Verkkovalmennus kattaa yleisimmät di-isosyanaattityöt: 
- pienten pursotus- ja liimapakkausten käyttö
- levittäminen pensselillä tai telalla
- levittäminen ruiskuttamalla.

Lisäksi valmennus perehdyttää di-isosyanaattien vaaroihin, altistumiseen, riskinhallintaan, toimintaan vahingon sattuessa, turvallisiin työtapoihin ja suojavaatetukseen.

Valmennuksen suorittaminen edellyttää hyväksyttyä suoritusta lopputestistä ja työtehtäväkohtaisista testitehtävistä. Hyväksytyn suorituksen jälkeen opiskelija voi tallentaa itselleen todistuksen.