Arbetarskydd på arbetsplatsen -webbcoachning

Arbetarskydd på arbetsplatsen -webbcoachning

Hinta €197,16 Ale

I webbcoachningen Arbetarskydd på arbetsplatsen tar vi kontroll över vår egen roll som arbetarskyddsaktör. Under coachningen kan du ensam eller tillsammans med ditt team stärka din expertis och på ett konkret sätt fundera över arbetarskyddsrutinerna på din arbetsplats. Webbcoachningen fungerar både för att ge inskolning till nya arbetarskyddsaktörer, säkerställa en gemensam kompetensbas och som stöd för utvecklingen av arbetarskyddspraxisen på arbetsplatsen.